Yönetim Kurulu Başkanı  Duran YALÇINKAYA

      Başkan Vekili       İsmail OYMAK

Yönetim Kurulu Üyesi  Bedri BİLİR

Yönetim Kurulu Üyesi  Serdal ÇİÇEK

Yönetim Kurulu Üyesi   Tolga ARSLAN

 Yönetim Kurulu Üyesi  Turgay YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi  Celalettin MAYDA