İSTANBUL - Yeni kurulacak hükümetten esnafın beklentilerinin başında yıllık 8 bin TL'ye kadar olan kazancının vergi dışı bırakılmasının geldiğini belirten İstanbul Trikotaj ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (İSTO) Başkanı Duran YALÇINKAYA, 'Dünyanın her yerinde uygulanan asgari geçim indiriminin bizim esnafımıza da uygulanacak olması son derece sevindiricidir. Ancak, uygulama esnafın tamamını kapsamalı' dedi.

 

'OLUMLU BAŞLANGIÇ'

 

Yıllık 8 bin TL'lik sınırın çok düşük olduğunu kaydeden Duran YALÇINKAYA, 'Bunu bir başlangıç olarak değerlendiriyor ve çağdaş bir gelir vergisi sistemine geçişin en önemli adımı olarak kabul ediyoruz. Umuyoruz ki ileriki yıllarda kayıt dışılık azaldıkça bu tutar da gerçek bir asgari geçim değerini buluncaya kadar yükselir' diye konuştu.

 

'DÜNYA UYGULUYOR, SIRA BİZDE'

 

İngiltere'de bir esnafın yıllık kazancının 10 bin 600 sterlin, Almanya'da 8 bin 354 Avro ve Fransa'da ise 9 bin 690 Avro'nun vergi dışı bırakıldığını belirten YALÇINKAYA, 'Mükelleflerin temel gıda, eğitim, sağlık ve kira gibi zorunlu harcamalarını yapmaya yetecek kadarki asgari kazançlarının üzerinden vergi almaya kalkarsanız o noktada kayıt dışılık kaçınılmaz olarak devam eder. Esnafın geçimini sağlayacak asgari kazancının vergi dışı bırakılması, vergiye gönüllü uyumun sağlanması için en önemli gelişme olacaktır' şeklinde konuştu.

 

'ANAYASAL EŞİTLİĞİ VE VERGİDE ADALETİ SAĞLAMAK GEREKİR'

 

Uygulamanın basit usulde vergiye tabi olan esnafla sınırlı olduğunu da sözlerine ekleyen İSTO Başkanı Duran YALÇINKAYA, 'Şu anda sadece basit usulde vergiye tabi olan esnaf için uygulanması beklenen asgari geçim indirimi esnaf arasında haksız rekabete neden olur. Mevzuatın izin vermemesi nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen, ancak kazancı basit usuldekilerden daha düşük olan esnaflar da var. Dolayısıyla, uygulamayı basit usulle sınırlamak, az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınması gibi bir sonucu doğurur. Bu da hem vergide adalet ilkesine hem de Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olur. Dolayısıyla kanun taslağı hazırlanırken bu hususun da mutlaka göz önüne alınması gerekir' dedi.