2018 – 2019 – 2020 – 2021 YILLARI ÇALIŞMA PROGRAMI 

 

Saygı değer üyelerimiz; sektörümüz ihracat, istihdam ve yarattığı katma değer ile Tekstil Sektöründe Örme Grubu olarak % 60’lık payı ile önemli bir yere sahiptir. Sektörümüz ve üyelerimizin serbest piyasa ekonomisinin getirdiği ortak sorunlar ve gelişmelerden haliyle etkilenmektedir. Gelişen ve değişen teknoloji ile ortaya çıkan kolaylıklar ve yeniliklerle birlikte her geçen gün işgücü ve insan faktörü biraz daha azalmakla birlikte, zorluklar ve etkenler dünyanın neresinde olursa olsun bizim gibi gelişmekte olan ekonomilerde orta vadede etkili olduğu görülmektedir. Bundan dolayı üyelerimizin, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmelerini devam ettirebilmeleri için üzerimize düşen görevleri yapmak ve gereken tedbirleri almaya zorlamaktadır.Buna istinaden önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaları başlıklar halinde sizlere sunuyoruz. 

  

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

 

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonrada, Esnaf ve Sanatkarımızı ilgilendiren sektörümüzde kayıt dışı ile ilgili mücadelemizi başta bağlı olduğumuz T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı,İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Sicil Müdürlüğü nezdinde takipçisi olacağız. 

BÖLGE TOPLANTILARI

 

Sektörümüz ile ilgili yenilikler, gelişen teknoloji, değişen piyasa şartları, kanuni değişiklikler ve uygulamalar, odamız faaliyetleri ve hizmetlerini anlatmak, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, mesleki gelişmelerini sağlamak için bölgesel istişare toplantıları düzenleyeceğiz.

 

DEVLET TEŞVİKLERİ VE ELEKTRİK İNDİRİMİ ÇALIŞMALARI

 

Üyelerimizin devlet teşviklerinden, esnaf kredi ve desteklerinden azami derecede faydalanmalarını sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde takipçisi olmaya devam edeceğiz. 

FUAR VE ORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

 

Küçük ve Orta ölçekli Esnaf ve Sanatkarımızın iç ve dış piyasalarda pazar paylarının artırılması ve uluslar arası serbest piyasalarda rekabet edebilmesi için Fuarcılık Şirketleri ile yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalar ile Tekstil sektöründeki Trikonun pazar payını artırılması için çalışacağız.  

    

BASILI VE GÖRSEL MEDYA ÇALIŞMALARI

 

Mesleğimizin sorunları, ülke ekonomisi üzerine olan etkileri, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak adına, mesleğimizin tanıtımına katkı sağlamak, sektörümüzün istek ve önerilerinin dile getirilmesi amacıyla, Ulusal Yayın Kanalları, Basılı yayın organları, Resmi internet sitemiz ve Sosyal Medya hesaplarımız vasıtasıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

 

ÜYE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

 

Üyelerimizin; ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip etmek, çıkan kanun ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek, sektörümüz ile ilgili yeniliklerden anında haberdar olmak ve Devlet teşvik ve Desteklerinden faydalanmaları amacıyla üyelerimize yönelik, kısa mesaj, mektup, Resmi internet sayfamız ve Sosyal medya hesaplarımız ile bilgilendirme faaliyetlerimize devam edeceğiz. 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLE İSTANBUL TRİKOTAJ VE BENZERLERİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASININ ÇOCUKLAR VE GENÇLER MALİ DESTEK PROGRAMI TRİKOTAJ ATÖLYESİ KURULMASI PROJESİ

 

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Odamızın da ortağı olduğu, proje kapsamında, Trikotaj makinelerinin ve diğer malzemelerin seçilmesinde, bunların temin edilmesinde ve eğitim desteği vereceği proje dünyada ve ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Denetimli serbestlikte infazı devam eden çocuklar ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesi, suça sürüklenerek  suç işlemiş 18-29 yaş arasındaki ergenlerin verilen eğitimler ile Trikotaj alanında bir iş sahibi olması ve bunun sonucunda tekrar suça karışmasının önlenmesi, üretilen ürünlerin Türkiye genelinde okullardaki ihtiyaç sahipleri çocuklara ücretsiz olarak verileceği ve ayrıca sektörümüzün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik bu projenin ortağıdır.

 

FİYAT TARİFESİ ÇALIŞMALARIMIZ

 

Sektörümüzde Triko Fason işçiliği ücretleri için fiyat tarifesi çalışmalarımıza esas elde edilen veriler değerlendirme aşamasında olup, bu yıl içinde makine fasoncularının fiyat tarifesi çıkartılıp, dağıtımına başlanacak ve uygulamada birliğin sağlanması için gerekli denetimler ivedilikle yerine getirilecektir.

2018-2019-2020-2021 MESLEKİ EĞİTİM TEORİK VE PRATİK KURS PROGRAMI

 

Oda üyeleriyle yanlarında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla mesleki eğitim teorik ve pratik kurs programları düzenlenecektir.

 

Odamızın 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında, meslek mensubu sanatkarların ve yanlarında çalışanların yukarıda anılan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, özellikle;

 

1-Kullanılan araç gereçler ile teknolojik yeniliklerin tanıtıldığı kurslar, seminerler,

2-Meslek ahlakı ve iş disiplini ile ilgili kurslar,

3-İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurslar,

4-Sicil, Oda kaydı, Ustalık belgesi olmadan faaliyet gösteren, haksız rekabet yapanlarla mücadele esas ve usullerini içerir seminerler

5-Meslek kolumuzun gerektirdiği teorik ve pratik kurslar açmak, eğitimlerini geliştirecek kurslara yönelmek ve açmak,

6-Meslek dalında gelişen teknolojinin takip edilerek yeni buluşlar kurslar yoluyla üyelere aktarmak,

7-Avrupa Birliği konusunda üyeleri aydınlatıcı ve mesleki uyum sağlayıcı kurslar düzenlemek,

8-İmalat, pazarlama, rekabet ithalat - ihracat ve çevre sorunlarıyla ilgili kurslar düzenlemek,

9-Tüketicinin korunması mevzuatı hakkında kurslar yapmak,

10-Mülki amirlik, Belediye, Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sosyal güvenlik mevzuatı v.s. konularında kurslar düzenlemek,

11-Yönetimde kalite ve müşteri ilişkileri hakkında kurslar yapmak,

12-Mesleğin icrası ile ilgili seminerler, kurslar, şovlar, yurt içi ve yurt dışı yarışmalar, sergiler, fuarlar   düzenlemek, düzenletmek, düzenlenenlere katılmak, düzenlenmesine katkıda bulunmak.

Yukarıda belirtilen mesleki eğitim, teorik ve pratik eğitim konuları, yeni faaliyet dönemimizde yapacağımız eğitim çalışmaları içerisinde yer alacaktır.

   

Oda’nın gerçekleştireceği mesleki eğitim, teorik ve pratik eğitim kursları, zamanı, düzenlenme tarihleri, süresi, katılımcılarda aranan koşulların ne olacağı vs. konuları ilgili komisyon ve grupların görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Üyelerimizin her türlü sosyal ve ekonomik sorunları için Odamız ile irtibata geçmelerini, istek, öneri    ve şikayetlerini aktarmalarını hatta rahatsız edilmemekten rahatsız olan yetkili birimlerimize ulaştırmalarını   arz eder her şeyin gönlünüzce olmasını dileriz. Saygılarımızla.