pixlr-bg-result (8).png

2022 – 2023 – 2024 – 2025 YILLARI ÇALIŞMA PROGRAMI 

 

Saygı değer üyelerimiz; sektörümüz ihracat, istihdam ve yarattığı katma değer ile Tekstil Sektöründe Örme Grubu olarak %50’lik payı ile önemli bir yere sahiptir. Sektörümüz ve üyelerimiz serbest piyasa ekonomisinin getirdiği ortak sorunlar ve gelişmelerden haliyle etkilenmektedir. Gelişen ve değişen teknoloji ile ortaya çıkan kolaylıklar ve yeniliklerle birlikte her geçen gün işgücü ve insan faktörü biraz daha azalmakla birlikte, zorluklar ve etkenler dünyanın neresinde olursa olsun bizim gibi gelişmekte olan ekonomilerde kısa ve  orta vadede etkili olduğu görülmektedir. Bundan dolayı üyelerimizin, sosyal, ekonomik ve teknolojik açıdan gelişmelerini devam ettirebilmeleri için üzerimize düşen görevleri yapmak ve gereken tedbirleri almaya zorlamaktadır. Buna istinaden önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaları başlıklar halinde sizlere sunuyoruz. 

  

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

 

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonrada, Esnaf ve Sanatkarımızı ilgilendiren sektörümüzde kayıt dışı ile ilgili mücadelemizi başta bağlı olduğumuz T.C. Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Sicil Müdürlüğü nezdinde takipçisi olacağız.

BÖLGE TOPLANTILARI

 

Sektörümüz ile ilgili yenilikler, gelişen teknoloji, değişen piyasa şartları, kanuni değişiklikler ve uygulamalar, odamız faaliyetleri ve hizmetlerini anlatmak, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, mesleki gelişmelerini sağlamak için bölgesel istişare toplantıları düzenleyeceğiz.

 

DEVLET TEŞVİKLERİ VE ELEKTRİK İNDİRİMİ ÇALIŞMALARI

 

Üyelerimizin KOSGEB destekleri, esnaf kredileri ve Sanayi Abonesi tarifesi üzerinden kullandıkları indirimli elektrik oranının yükseltilmesi ve azami derecede faydalanmalarını sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.

  

BASILI VE GÖRSEL MEDYA ÇALIŞMALARI

Sektörümüzün sorunları, ülke ekonomisi üzerine olan etkileri, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak adına, mesleğimizin tanıtımına katkı sağlamak, üyelerimizin istek ve önerilerinin dile getirilmesi amacıyla, Ulusal Yayın Kanalları, Basılı yayın organları, Resmi internet sitemiz ve Sosyal Medya hesaplarımız vasıtasıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

ÜYE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

 

Üyelerimizin; ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip etmek, çıkan kanun ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek, sektörümüz ile ilgili yeniliklerden anında haberdar olmak ve Devlet teşvik ve Desteklerinden faydalanmaları sağlamak amacıyla üyelerimize yönelik, kısa mesaj, mektup, Resmi internet sayfamız, Sosyal medya hesaplarımız ve Whatsapp iletişim hattımız ile bilgilendirme faaliyetlerimize devam edeceğiz.

 

FİYAT TARİFESİ ÇALIŞMALARIMIZ

 

Sektörümüzde Triko Fason işçiliği ücretleri için fiyat tarifesi çalışmalarımıza esas elde edilen veriler değerlendirme aşamasında olup, bu yıl içinde makine fasoncularının fiyat tarifesi çıkartılıp, dağıtımına başlanacak ve uygulamada birliğin sağlanması için gerekli denetimler ivedilikle yerine getirilecektir.

2022-2023-2024-2025 MESLEKİ EĞİTİM TEORİK VE PRATİK KURS PROGRAMI

 

Oda üyeleriyle yanlarında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla mesleki eğitim teorik ve pratik kurs programları düzenlenecektir.

 

Odamızın 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında, meslek mensubu sanatkarların ve yanlarında çalışanların yukarıda anılan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, özellikle;

 

1-Kullanılan araç gereçler ile teknolojik yeniliklerin tanıtıldığı kurslar, seminerler,

2-Meslek ahlakı ve iş disiplini ile ilgili kurslar,

3-İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurslar,

4-Sicil, Oda kaydı, Ustalık belgesi olmadan faaliyet gösteren, haksız rekabet yapanlarla mücadele esas ve usullerini içerir seminerler

5-Meslek kolumuzun gerektirdiği teorik ve pratik kurslar açmak, eğitimlerini geliştirecek kurslara yönelmek ve açmak,

6-Meslek dalında gelişen teknolojinin takip edilerek yeni buluşlar kurslar yoluyla üyelere aktarmak,

7-Avrupa Birliği konusunda üyeleri aydınlatıcı ve mesleki uyum sağlayıcı kurslar düzenlemek,

8-İmalat, pazarlama, rekabet ithalat - ihracat ve çevre sorunlarıyla ilgili kurslar düzenlemek,

9-Tüketicinin korunması mevzuatı hakkında kurslar yapmak,

10-Mülki amirlik, Belediye, Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sosyal güvenlik mevzuatı v.s. konularında kurslar düzenlemek,

11-Yönetimde kalite ve müşteri ilişkileri hakkında kurslar yapmak,

12-Mesleğin icrası ile ilgili seminerler, kurslar, şovlar, yurt içi ve yurt dışı yarışmalar, sergiler, fuarlar   düzenlemek, düzenletmek, düzenlenenlere katılmak, düzenlenmesine katkıda bulunmak.

Yukarıda belirtilen mesleki eğitim, teorik ve pratik eğitim konuları, yeni faaliyet dönemimizde yapacağımız eğitim çalışmaları içerisinde yer alacaktır.

   

Oda’nın gerçekleştireceği mesleki eğitim, teorik ve pratik eğitim kursları, zamanı, düzenlenme tarihleri, süresi, katılımcılarda aranan koşulların ne olacağı vs. konuları ilgili komisyon ve grupların görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Üyelerimizin her türlü sosyal ve ekonomik sorunları için Odamız ile irtibata geçmelerini, istek, öneri ve şikayetlerini aktarmalarını hatta rahatsız edilmemekten rahatsız olan yetkili birimlerimize ulaştırmalarını arz eder her şeyin gönlünüzce olmasını dileriz. Saygılarımızla.